Meta titel en omschrijving


Headtags optimaliseren voor SEO.

Beschrijf uw pagina in een paar woorden.


Wat zijn Meta Tags?
Metatags zijn bedoeld om niet normaal zichtbare informatie in een pagina op te nemen.Een metatag omschrijft de inhoud van een website of een webpagina.
Op Wikipedia staat een uitgebreide uitleg over de beschikbare Metatags en waar ze toe dienen.

Onderaan deze pagina ziet u alle tags bij elkaar.


Meta Title en Description. *

De Metatags zijn een belangrijk onderdeel van seo.

Onzichtbaar voor bezoekers, essentieel voor zoekmachines.

Besteed tijd aan deze twee elementen van je pagina´s.
Beschrijf de inhoud van de pagina nauwkeurig.
Kies een titel die het onderwerp van de pagina onmiddellijk duidelijk maakt. Wat u beter niet kunt doen:

 • Een titel kiezen die geen verband houdt met de inhoud op de pagina
 • Onduidelijke titels of standaardtitels gebruiken, zoals ‘Naamloos’ of ‘Nieuwe pagina 1’
 • Eén title-tag gebruiken voor alle pagina’s of een grote groep pagina’s op uw site.
 • Extreem lange titels gebruiken waar gebruikers niets aan hebben.
 • Talloze onnodige zoekwoorden in uw title-tags plakken.
 • Een meta-tag beschrijving maken die geen verband houdt met de inhoud op de pagina.
 • Algemene beschrijvingen gebruiken zoals ‘Dit is een webpagina’ of ‘Pagina over honkbalplaatjes’.
 • Alleen zoekwoorden in de beschrijving zetten.
 • De volledige inhoud van het document kopiëren en in de meta-tag met de beschrijving plakken.
 • Eén meta-tag met een beschrijving gebruiken voor alle pagina’s of een grote groep pagina’s op uw site.

De titel van je pagina. *

<title>De titel van je pagina</title>

Paginatitels zijn een belangrijk aspect van zoekmachine optimalisatie.

Voor een goede optimalisatie van websites moet speciale aandacht besteed worden aan titel en omschrijving.

Gebruik unieke title-tags. *

Alle pagina’s moeten een unieke title-tag bevatten zodat Google precies weet waarin deze pagina anders is dan de andere pagina’s op uw site.

Gebruik korte, beschrijvende titels. *

Ook korte titels kunnen informatief zijn.
Als de titel te lang is, geeft Google slechts een gedeelte ervan weer in het zoekresultaat.

Verleid met je titels. *

 • De titel wordt in zoekresultaten vertoond.
 • Zorg ervoor dat de titel aanlokkelijk is.
 • Bedenk met welke termen men zoekt.

Speel in op nieuwsgierigheid. *

Goede titel: …14 tips voor SEO en website optimalisatie geheimen…
Minder goede titel:  …SEO optimalisatie tips voor een website…

De pagina omschrijving. *

Net zoals de <title>-tag wordt de meta-tag met de beschrijving / description na de <head>-tag in uw HTML-document geplaatst.
<meta name="description" content="Beschrijving"/>
De meta-tag met de paginabeschrijving biedt Google en andere zoekmachines een korte samenvatting van het paginaonderwerp.
De titel van de pagina bevat meestal een paar woorden of een zinsdeel, maar de meta-tag met de beschrijving kan een paar zinnen of een korte alinea bevatten.

Voorbeelden van de belangrijkste Metatags. *

Title en description zijn de twee tags die echt belangrijk zijn.
Keywords kunnen weggelaten worden, die worden door zoekmachines niet meer gebruikt.

Een voorbeeld door Google over het gebruik van de metatags title en description.

Meta tags title en description in de broncode.
Een title-tag laat zowel gebruikers als zoekmachines weten wat
het onderwerp van een bepaalde pagina is.

De title tag moet na de head tag in het HTML-document worden geplaatst.
U kunt het beste een unieke titel voor elke pagina op de site maken.

Als uw document op een zoekresultatenpagina wordt weergegeven,
wordt de inhoud van de title-tag meestal in de eerste regel van de
resultaten weergegeven.

Zoekresultaten met de tekst uit je meta title.
Woorden in de titel worden vetgedrukt weergegeven als ze in de zoekopdracht van de gebruiker voorkomen.
Hierdoor kunnen gebruikers sneller zien of een pagina mogelijk relevant is voor hun zoekopdracht.

 

De Webmaster hulpprogramma’s van Google zijn handig voor inhoudsanalyse.
Daar kunt u zien of meta-tags met beschrijvingen te kort of te lang zijn of te vaak voorkomen.
Voorbeelden van metatags.
<title>De meta tags title en description optimalisatie is heel belangrijk voor SEO</title>
<meta name="description" content="Over zoekmachine optimalisatie. Met betere metatags wordt je website goed gevonden!"/>
<meta name="keywords" content="seo, zoekmachine optimalisatie, website optimaliseren "/>
<meta name="author" content="Paellaman" />
<meta name="Generator" content="bewerkingsprogramma" />
<meta name="robots" content="nofollow, noindex" />
<meta name="revisit-after" content="30 days" />
<meta http-equiv="content-language" content="nl" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="refresh" content="10; url=http://www.paellaman.com" />
<meta scheme="ISBN" name="identifier" content="1-2345-678 X" />

Alleen in Internet Explorer.
<meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=0.3)" />
<meta http-equiv="Page-Exit" content="blendTrans(Duration=0.3)" />

 

Vooral de meta title en description zijn heel belangrijk.
Leer hoe je prikkelende teksten kunt schrijven voor de meta tags titel en omschrijving.
Hiermee kun je het CTR percentage enorm verbeteren.